A doua ediție se desfășoară între 16-18 august 2024.
Află mai multe
Program
oct.

6

12:00
oct.

8

20:00
  • Expoziție

Performing 89. Stări de deziluzie

FABER
Spl. Peneș Curcanul, nr. 4-5
Program
Vineri–Duminică, 12:00-20:00
Vernisaj: Vineri, 18:00
Acces liber

Artiști:
APSOLUTNO, Balázs Beöthy, Nikola Džafo, Miomir Grujić Fleka, FIA Art Group, Teodor Graur, Róza El-Hassan, Big Hope, Iosif Király, LED ART, LITTLE WARSAW, Dan Mihălţianu, Saša Marković Mikrob, Csaba Nemes, Vesna Pavlović, Lia Perjovschi, Dan Perjovschi, Škart, subREAL, Újlak, Sorin Vreme

Curator:
Alina Șerban

Institutul Prezentului deschide în 7 septembrie 2023 expoziţia PERFORMING 89. STĂRI DE DEZILUZIE, care asociază cîteva dintre poveștile complicate ale anilor nouăzeci născute în urma schimbărilor politice și sociale de după 1989. Pornind de la moștenirea decadei și restrîngîndu-și aria de cercetare la traiectoriile istorice diferite pe care s-au înscris ţări precum România, Ungaria și Serbia, PERFORMING 89 urmărește liniile de intersecţie ale acestor realităţi diverse care au cunoscut euforia și rebeliunea, degradarea  și transformarea, războiul și demistificarea.

Se poate spune cu certitudine că evenimentele politice ale anilor 1990 au determinat o renegociere a spaţiului și o revizuire a naraţiunilor încorporate în însăși structura sistemului social, dezvăluind, ca urmare, atitudini conflictuale latente care au contribuit în epocă la ascensiunea etno-naţionalismului și a populismului și au favorizat un parcurs greoi și tulburător către îndelung așteptata perioadă de normalizare.

Șocul politicilor de tranziţie care au urmat imploziei vechii ordini politice din Blocul Răsăritean, situaţiile paradoxale reliefate de instabilitatea economică, rezistenţa la reforme a statului și protestele societăţii civile care au marcat puternic perioada anilor 1990, sînt toate situaţii palpabile ce au determinat aproprierea imediată a acelor realităţi înstrăinate și polifonice în practicile artistice ale deceniului.

PERFORMING 89 analizează interacţiunile și conexiunile complexe dintre artă și societate în anii 1990, poveștile percutante ale transformării aduse în dezbatere de către artiști, prezentînd o selecţie de lucrări în medii diverse, care, privite retrospectiv, se situează între cercetarea documentară și cea artistică subiectivă. Interesul atent al artiștilor faţă de circumstanţele timpului lor și apropierea acestora de spaţiul public ocupă un loc central în expoziţie. PERFORMING 89 reflectă asupra noului statut reprezentativ al artei ca răspuns la schimbările din societate, ca mod de a gîndi și de a acţiona solidar. Discuţiile și reflecţiile asupra tensiunilor ideologice dezlănţuite în anii 1990 au adus artiștii mai aproape de climatul social, de o serie de probleme absente de altfel înainte, acum parte a realităţilor nou modelate. De aceea, lucrările expuse readuc în atenţia privitorilor povești ce explorează condiţiile materiale ale unor indivizi vulnerabili în timpul tranziţiei către economia de piaţă, disfuncţionalităţile apărute în fisurile societăţii  pe parcursul consolidării democraţiei, oglindind implicaţiile politice și așteptările sociale prevalente în acest deceniu.

Pornind de aici, legătura cu prezentul relevă un modus operandi unde poetica este asociată cu gîndirea critică, autoorganizarea cu punerea în comun a resurselor, participarea cu angajamentul social.

Expoziţia PERFORMING 89. STĂRI DE DEZILUZIE își propune să lanseze un dialog între lucrări care au ca temă schimbările fără precedent ale anilor 1990, evocînd atmosfera și dinamica acelor vremuri, însă nedorind să fie nici revizionistă, nici nostalgică, ci încercînd, mai degrabă, să înţeleagă sensul a ceea ce societatea și fiecare individ a ratat, a pierdut sau a uitat în acei ani.

PERFORMING 89 include concerte, proiecţii de film, ateliere, tururi ghidate și o publicaţie digitală ca parte a programului expoziţiei.

Expoziția este organizată în cadrul proiectelor „Uncensored Act” și „Performing 89”.

IP — Institutul Prezentului este o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative creată de Ștefania Ferchedău și Alina Șerban.

Programul „Uncensored Act”, în cadrul căruia are loc expoziția, are în centru ideea de comunitate, acţiune și reflecţie colectivă, dezvoltare și schimb de resurse, de colaborare și solidaritate în spiritul unor valori comune, propunând un parcurs declanșat de istoria Timișoarei în contextul 1989 și conectat regional și internaţional prin conţinutul artistic propus.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Credit imagine: Iosif Király, din seria “Indirect (România),” 1990–1999

Sponsori: Köber Industries, Crama Dealul Dorului, Siniat
Cu sprijinul: Goethe Institut București, Foundation for Contemporary Arts Emergency Grants
Partener principal: FABER
Parteneri: Art Encounters, La Două Bufniţe, Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Timiș, Beta — Bienala Timișoreană de Arhitectură
Parteneri logistici: Galeria Plan B, Salonul de Proiecte, Muzeul Cineastului Amator, Kodex, Fundaţia EUROTRANS
Parteneri media: rfi România, Cărturești Timișoara, Radio România Cultural

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Alte evenimente

Descoperă tot programul